ترخیص گمرکی

ارائه خدمات گمرکی کلیه کالاهای مجاز – مجاز مشروط در کمترین زمان ممکن و انجام کلیه خدمات مربوطه از جمله ثبت سفارش کالا و اخذ مجوزهای لازمه و ترخیص قطعی .

 

 

Copyright © 2011 Chalak Bar Co.LTD. All Rights Reserved . Design by Ecomiran