دریائی

 حمل و نقل کالاهای کانتینری FCL و LCL
حمل کالاهای فله و مایعات
 حمل کالاهای خطرناک
 چارتر کشتی
 حمل اتوموبیل
 حمل مرکب
 انبارداری

 

 

Copyright © 2011 Chalak Bar Co.LTD. All Rights Reserved . Design by Ecomiran