توضیحاتحمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی نوع دیگری از باربری بین المللی حمل بار دریایی است. ترابری دریایی شامل جابجایی افراد، انواع کالاها و سایر موارد که نیاز به جابجایی دارند به‌ وسیله قایق، کشتی و دیگر شناورها از روی دریاها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها و رودخانه‌ها می باشد. حمل و نقل دریایی به اهدافی از قبیل مقاصد بازرگانی، تفریحی و نظامی انجام می‌ گیرد. بسته به موقعیت کشور مقصد یا مبدا می توان از روش باربری دریایی برای ارسال و جابجایی بار استفاده کرد. مزایای حمل و نقل دریایی قیمت باربری و نرخ باربری مناسب با روش حمل و نقل دریایی باعث شده است تا صاحبان کالا و شرکت های تجاری بار و محموله های خود را از طریق آب های آزاد ارسال نمایند. از این رو است که بیشترین جابجایی ها در عرصه تجارت بین الملل از طریق حمل و نقل دریایی و آب های آزاد انجام می شود. از دیگر مزیت های حمل و نقل دریایی این است که نرخ باربری و کرایه حمل بار در این روش ثابت است و قیمت باربری را شرکت های بزرگ حمل و نقل کالا تعیین می کنند. این هزینه باربری تقریبا ثابت است و همه افراد و شرکت ها ملزم به رعایت آن هستند. کشتی های آزاد می توانند با صاحب کالا و شرکت حمل بار نرخ باربری را تعیین نمایند.

تماس با ما