توضیحاتحمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی

حمل بار به صورت زمینی برای انتقال کالا به کشور دیگر قدیمی ترین راه برای جابجایی کالا به صورت بین کشوری می باشد. همچنین قابل ذکر است که اتوبار زمینی از کشوری به کشور دیگر دارای کمترین نرخ باربری است و این روش برای حمل بسیاری از کالا ها و محموله ها از نظر سرعت و قیمت باربری بسیار مناس است. امروزه بخش عمده ای از حمل و نقل به حوزه باربری زمینی مربوط می شود. در این روش باربری حمل کالا از طریق مسیرهای جاده ای انجام می شود مشتریان که قصد حمل و نقل زمینی و ترانزیت را داشته باشند می توانند از این روش باربری و خدمات ارائه شده توسط شرکت های باربری بین المللی استفاده نمایند. حمل و نقل زمینی به دو شیوه انجام می شود؛ جاده ای ریلی در روش باربری زمینی از طریق حمل جاده ای بار و محموله از طریق کامیون و ماشین باربری از نقطه ای به نقطه ای دیگر در کشوری دیگر ارسال می شود. در این روش نیز مانند انواع دیگر حمل و نقل بارنامه صادر می شود.

تماس با ما