توضیحاتحمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی

حمل و نقل هوایی نوع دیگری از حمل بار بین المللی حمل و نقل هوایی است. این روش شامل جابجایی ,انتقال و حمل کالا توسط یک حامل هوایی است که می تواند به صورت چارتر یا بازرگانی باشد. جابجایی محموله ها از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، می تواند انجام شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل و ارسال محموله های پستی به عنوان یک روش جابجایی بار، مورد استفاده قرار گرفته است. رشد چشمگیر حمل و نقل هوایی در ۴۰ سال اخیر به عنوان یک صنعت در راستای گسترش بازارها و شبکه های تجاری انجام شده است، از این رو در حال حاضر این روش به عنوان یک گزینه ای کارآمد برای حمل و نقل داخلی و بین المللی محسوب می شود. حمل و نقل هوایی سهم عمده ای در فعالیت تجاری کشورها دارد، به نحوی که غالباً به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی مردم می باشد. توسعه حمل و نقل هوایی با بهبود خدمات فرهنگی و اجتماعی گسترش فعالیتهای اقتصادی افزایش سطح اشتغال منطقه ای و توسعه گردشگری امروزه پیشرفت محسوس تری نیز داشته است.

تماس با ما